Skip to main content

Onze belangrijkste AVG maatregelen

voor onze webportal eigenaren en partners

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is de AVG privacywetgeving van kracht. Prindustry is daar helemaal op ingericht. Alle persoonsgegevens van orders die via ons platform gaan, zijn beveiligd volgens deze wetgeving. Een order via onze portal bestellen, betekent dan ook gemak en zekerheid voor onze WhiteLabelShop resellers, leveranciers en de eindklanten.

Verwerkersovereenkomst

Alle leveranciers die producten aanbieden via het Prindustry platform achter de webshop, hebben contracten gekregen waarmee de veiligheid van persoonsgegevens via ons platform gewaarborgd is. De overeenkomsten bevatten vereiste technische en organisatorische maatregelen voor het beschermen van de gegevens. Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het produceren en verzenden van de order.
Vanaf 25 mei 2018 kun je in de backend zien welke leveranciers de verwerkersovereenkomsten al hebben getekend.

Extra overeenkomst

Als WhiteLabelShop houder kun je ook een verwerkersovereenkomst aanvragen bij Prindustry. Het gaat in dit geval om een overeenkomst tussen Prindustry en de WhiteLabelShop eigenaar. Alle noodzakelijke eisen zijn ook verwerkt in onze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn in 2018 geupdate met de AVG privacy maatregelen. Je leest in de voorwaarden dat Prindustry niets doet met de persoonsgegevens die via het platform gaan. Vanaf 25 mei 2018 hebben alle webportal eigenaren deze nieuwe voorwaarden automatisch gepresenteerd gekregen via de backend. Deze moesten zij allemaal accepteren. De Algemene Voorwaarden worden elk jaar geupdate.

Cookiemelding

Webportal eigenaren kunnen een eigen cookiemelding instellen via de backend. Een cookiemelding is belangrijk, omdat de bezoeker van de webshop geïnformeerd moet worden welke gegevens een webportal verzamelt.

Servers in EU

Alle servers van Prindustry staan binnen de EU grenzen en voldoen aan de GDPR wetgeving. Al onze webshops draaien op eigen webservers die volledig gescheiden zijn van andere bedrijven. Elke webshop heeft een geldig SSL-certificaat. Door gebruik te maken van een SSL-certificaat worden alle gegevens versleuteld verzonden. Authenticatiegegevens worden opgeslagen in de database en in back-ups. Back-ups worden opgeslagen in een beschermde omgeving in het datacenter.

Buiten het platform

Prindustry regelt alle veiligheid voor de persoonsgegevens die via ons platform gaan. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens bij orders buiten onze portal. Je kunt onze Verwerkersovereenkomst, Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden wel als uitgangspunt nemen.

ICT Waarborg

Prindustry is aangesloten bij brancheorganisatie ICT Waarborg. De certificering van ICT Waarborg wordt jaarlijks gecontroleerd en vernieuwd. Het staat voor betrouwbare ICT-bedrijven en geeft partners duidelijkheid en zekerheid.

Rollen dataverwerking

Voor onze klanten zijn wij als softwareontwikkelaar de Verwerker. Wij bepalen het doel en de middelen van het verwerken van de persoonsgegevens niet. Wij slaan louter de gegevens op en verzenden deze. Persoonsgegevens worden in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. De WhiteLabelShop of Brandportal (webportal) eigenaar is de Verwerkingsverantwoordelijke, omdat zij de persoonsgegevens (laten) invoeren en het doel en de middelen bepalen. De leveranciers zijn de Subverwerker, omdat zij de persoonsgegevens voor een specifiek doel ontvangt, namelijk het produceren en verzenden van een opdracht.

Data-rollen-NL Prindustry