Skip to main content

Onze belangrijkste AVG maatregelen

voor klanten en partners

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wetgeving legt meer verantwoordelijkheden bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. Prindustry is daar helemaal op ingericht en zorgt voor alle passende technische en organisatorische maatregelen om datalekken te voorkomen. Alle persoonsgegevens die via ons platform gaan, zijn beveiligd volgens de AVG.

Verwerkersovereenkomsten

De AVG wetgeving schrijft voor dat er een Verwerkersovereenkomst moet zijn opgesteld tussen de Verwerkingsverantwoordelijke (de webshopeigenaar), de Verwerker (Prindustry) en Sub-Verwerkers (derde partijen, producenten). Een Verwerkersovereenkomst regelt de rollen van dataverwerking van persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst met klanten

Met alle klanten van Prindustry wordt een Verwerkersovereenkomst ter ondertekening bij het contract (‘de Overeenkomst’) aangeboden. Prindustry verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke (klant) persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de afspraken zoals bepaald in de Overeenkomst.
Een voorbeeld van de Verwerkersovereenkomst is te vinden in het footer-menu op deze website.

Sub-Verwerkersovereenkomst met producenten

Vanaf de invoering van de AVG privacywetgeving zijn er Sub-Verwerkersovereenkomsten met producenten afgesloten om de persoonsgegevens te beschermen die zij ontvangen voor een opdracht via het Prindustry platform. De overeenkomsten bevatten vereiste technische en organisatorische maatregelen voor het beschermen van de gegevens. Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het produceren en verzenden van de order.
Vanaf 25 mei 2018 kun je in de backend zien welke producenten de Verwerkersovereenkomsten hebben getekend. Elke nieuwe producent kreeg en krijgt de Sub-Verwerkersovereenkomst ter ondertekening aangeboden. Ondertekenen van de overeenkomst is verplicht. Vanuit Prindustry is er actieve naleving hierop.
De Sub-Verwerkersovereenkomst vind je terug op de Prindustry website (footer-menu).

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn geüpdatet met de AVG privacy maatregelen. De Algemene Voorwaarden worden elk jaar geüpdatet en zijn na te lezen op de website (zie footer).

Cookiemelding

Webportal-eigenaren kunnen een eigen cookiemelding instellen via de backend. Een cookiemelding is belangrijk, omdat de bezoeker van de webshop geïnformeerd moet worden welke gegevens een webportal verzamelt.

Servers in EU

Alle servers van Prindustry staan binnen de EU grenzen en voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving. Al onze webshops draaien op eigen webservers die volledig gescheiden zijn van andere bedrijven. Elke webshop heeft een geldig TLS (voorheen: SSL) certificaat. Door gebruik te maken van een SSL-certificaat worden alle gegevens versleuteld verzonden. Authenticatiegegevens worden opgeslagen in de database en in back-ups. Back-ups worden opgeslagen in een beschermde omgeving in het datacenter.

Buiten het platform

Prindustry regelt alle veiligheid voor de persoonsgegevens die via ons platform gaan. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens bij orders buiten onze portal. Je kunt onze Verwerkersovereenkomst, Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden als uitgangspunt nemen voor eigen initiatieven.

ICT Waarborg

Prindustry is aangesloten bij brancheorganisatie ICT Waarborg. De certificering van ICT Waarborg wordt jaarlijks gecontroleerd en vernieuwd. Het staat voor betrouwbare ICT-bedrijven en geeft partners duidelijkheid en zekerheid.

ISO 27001 certificering

Prindustry is ISO 27001 gecertificeerd. De ISO 27001 is de wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Het geeft aan dat Prindustry voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging in relatie tot de continue (door-)ontwikkeling en veilige uitbating van het Prindustry SaaS platform voor webshops en brandportals. We worden elk jaar opnieuw gekeurd voor ons ISO-27001 certificaat. In deze audit is AVG een belangrijk onderdeel en we krijgen daarom inspecties op verschillende processen waarbij persoonlijke gegevens betrokken zijn.

Prindustry Data rollen NL

Rollen dataverwerking

Voor onze klanten is Prindustry als softwareontwikkelaar de Verwerker. Wij bepalen het doel en de middelen van het verwerken van de persoonsgegevens niet. Wij slaan louter de gegevens op en verzenden deze via onze software. Persoonsgegevens worden in opdracht van de klant, de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt. De WhiteLabelShop of Brandportal (webportal) eigenaar is de Verwerkingsverantwoordelijke, omdat zij de persoonsgegevens (laten) invoeren en het doel en de middelen bepalen. De leveranciers zijn de Sub-Verwerkers, omdat zij bij een uitbestede opdracht via het platform de persoonsgegevens voor een specifiek doel ontvangen, namelijk het produceren en verzenden van een opdracht.

Persoonsgegevens Betrokkenen

De Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker en Sub-Verwerker verwerken in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van Betrokkenen van Verwerkingsverantwoordelijke via het platform van Prindustry. Het gaat om persoonsgegevens van eindklanten zoals voornaam, achternaam, geslacht, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Alle categorieën van Betrokkenen en hun persoonsgegevens staan in de Verwerkersovereenkomsten van Prindustry.

Jolanda_Prindustry

Verhalenverteller | Bedrijfsjournalist | Communicatiemanager | Dagdromer | MKB | Printmedia | Marketing | IT. Jolanda is een ervaren communicatie-expert die boeiende berichten brengt daar waar de ontvanger ze leest.