Prindustry, gevestigd aan Hendrik Figeeweg 1M-2 2031 BJ Haarlem in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy- en Cookieverklaring.

Prindustry is een IT bedrijf dat software ontwikkeld voor B2C (grafische) webshops en B2B (brand) portals. Prindustry respecteert de privacy van klanten, relaties en bezoekers aan de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe Prindustry dit precies doet – en welke persoonsgegevens Prindustry van je verzamelt voor welke doeleinden – kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website, diensten en/of bij contactmomenten, verkrijgt Prindustry bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Prindustry bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het ondertekenen van een overeenkomst), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Prindustry worden verstrekt om te verwerken. Prindustry zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of tenzij Prindustry dit op grond van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Prindustry verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van Prindustry diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Prindustry verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Prindustry verwerkt, uiteraard afhankelijk van het doel van het gebruik (zie volgende alinea):

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Bedrijfsgegevens: persoonlijk e-mailadres
 • Functie (klanten)
 • Geslacht (klanten)
 • BTW-nummer (klanten)
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • (Inlog)gegevens webportals (klanten)
 • Bankrekeningnummer (klanten)

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Prindustry in bepaalde gevallen enkele van bovengenoemde persoonsgegevens opslaat.

Prindustry verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, zoals de ontwikkeling van je webportal;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact als je hierom verzoekt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de Prindustry website;
 • (Informeren over) Product- en dienstontwikkeling;
 • Verzenden van Prindustry nieuwsbrief (online);
 • Verzenden van brochures of uitnodigingen (offline);
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Het verlenen van support;
 • Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van advertenties die aansluiten bij zoekopdrachten.

Bewaartermijnen

Prindustry bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de genoemde doeleinden in deze Privacy-en Cookieverklaring te realiseren.
In het geval je solliciteert op een functie bij Prindustry, zullen wij je gegevens niet langer bewaren dan tot 8 weken nadat de betreffende functie is ingevuld.

Gegevensbeveiliging

Prindustry maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt Prindustry dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is.

Technische maatregelen

De belangrijkste technische maatregelen zijn servers binnen de EU en SSL-certificaten (ook wel: TLS-certificaten). Alle servers van Prindustry staan binnen de EU grenzen en voldoen aan de AVG wetgeving. Alle webshops en brandportals hebben een geldig SSL-certificaat. Door gebruik te maken van een SSL-certificaat worden alle gegevens versleuteld verzonden. De SSL-certificaten worden op periodieke basis gevalideerd. De SSL/TLS-certificaten kennen allen een verloopdatum. Voor ieder SSL-certificaat wordt bijgehouden door Prindustry tot wanneer dit certificaat geldig is. Support houdt in een agenda bij wanneer welk certificaat vervangen moet worden (om te voorkomen dat een verlopen certificaat in gebruik is) en voert de vervanging van de certificaten uit. Wanneer een certificaat vervangen is, legt de support medewerker de nieuwe verloopdatum vast in de Masterlijst en neemt de nieuwe vervangdatum op in genoemde agenda. Dit valt onder cryptografische beheersmaatregelen. Authenticatiegegevens worden opgeslagen in de database en in back-ups. Back-ups worden opgeslagen in een beschermde omgeving in het datacenter. Alle interne processen bij Prindustry zijn gestandaardiseerd, zodat er een beheersbare organisatie, betrouwbaarheid en efficiëntie is.

Organisatorische maatregelen

Tot organisatorische maatregelen behoort bijvoorbeeld het bijhouden van een Verwerkingsregister. In dit register staan welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welke doeleinden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Prindustry is aangesloten bij brancheorganisatie ICTWaarborg. De ICTWaarborg certificering wordt elk jaar gemonitord en vernieuwd. Het staat voor betrouwbare ICT-bedrijven en geeft partners duidelijkheid en zekerheid. Verder is Prindustry vanaf 2021 bezig met de certificering voor ISO 27001, de ISO standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Prindustry gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die Prindustry (via de website) verzamelt, verstrekt Prindustry niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Prindustry deelt jouw persoonsgegevens louter met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht, sluit Prindustry een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Als Verwerker

Voor de webportal afnemers is Prindustry als softwareontwikkelaar de Verwerker. Prindustry bepaalt het doel en de middelen van het verwerken van de persoonsgegevens in deze webportals niet. Persoonsgegevens worden in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Prindustry slaat louter de gegevens op en verzendt deze. Persoonsgegevens worden in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, de webportal eigenaar.

De WhiteLabelShop of Brandportal (webportal) eigenaar is de Verwerkingsverantwoordelijke, omdat zij de persoonsgegevens (laten) invoeren en het doel en de middelen bepalen. Wanneer een webportal eigenaar gebruikt maakt van de koppelingen naar producenten voor het vervaardigen van de webshop producten, zijn deze producenten de Sub-Verwerkers, omdat zij de persoonsgegevens voor een specifiek doel ontvangen, namelijk het produceren en verzenden van een opdracht. Alle leveranciers die producten aanbieden via het Prindustry platform, hebben contracten gekregen waarmee de veiligheid van persoonsgegevens via het platform gewaarborgd is. Door de Sub-Verwerkersovereenkomst te ondertekenen, geven de leveranciers aan dat zij gepaste maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Dit geeft webportal eigenaren de zekerheid dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die ze ontvangen voor een opdracht via het Prindustry platform. Webportal eigenaren kunnen in de backend achter hun webshop in de Prindustry Marktplaats zien welke leveranciers de overeenkomst hebben getekend via het groene GDPR vinkje.

Data-rollen-NL Prindustry

Zie ook het artikel met de belangrijkste AVG maatregelen voor de klanten – WhiteLabelShop resellers en leveranciers – van Prindustry.

Als Verwerkingsverantwoordelijke

Prindustry is ook Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat Prindustry kiest voor een bedrijf of systeem om persoonsgegevens in te voeren voor specifieke doeleinden.

Hieronder het overzicht met derde partijen met wie Prindustry persoonsgegevens uitwisselt voor specifieke doeleinden.

Alle gegevens van de subverwerkers en ontvangers van data staan in het Verwerkingsregister van Prindustry. Bij vragen voor de details hierover kun je mailen naar Jolanda van Drie via Jolanda@prindustry.nl.

Cookies op Prindustry website

Prindustry gebruikt op haar website www.prindustry.com cookies voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website en het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van advertenties die aansluiten bij zoekopdrachten.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Prindustry of die van een derde partij.

Op de Prindustry website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het mogelijk te maken om (artikelen op) de website te delen via social media (social media cookies);
 • bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes (advertentie cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van deze cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op de Prindustry website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat Prindustry inzicht kan krijgen in het gebruik van de website en de effectiviteit van de campagnes. Prindustry gebruikt de volgende analytische cookies:

 • Google Analytics, ook met Google Tag Manager
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze cookies verzamelen wij bijvoorbeeld inzicht in de bezoekersaantallen, het bezoekersgedrag, de conversieratio of de tijd die elke bezoeker doorbrengt op de site. De informatie die gemeten wordt is volledig anoniem gemaakt.

Advertentie cookies

Advertentie, tracking of marketing cookies zijn cookies die worden gebruikt om bezoekers op (sociale) platformen en andere websites, relevante advertenties te laten zien. Het doel is advertenties weer te geven die individueel en zo relevant mogelijk zijn. Prindustry gebruikt:

 • Google Ads
 • Microsoft Ads
  Met Ads coookies krijgen we inzicht in de response op onze Ads advertenties en kunnen we nieuwe campagnes inrichten voor mensen die interesse hebben getoond in de advertentie en naar onze website zijn gegaan. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op, maar wel wanneer en of je op een bepaalde advertentie hebt geklikt.
 • Facebook pixel
  Dit maakt het mogelijk om onze bezoekers een speciale advertentie te tonen op het Facebook platform. Deze pixel houdt het gedrag van gebruikers bij na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie.
 • LinkedIn pixel
  Dankzij deze pixel is kunnen we onze bezoekers een speciale advertentie tonen op LinkedIn. De verkregen gegevens zijn anoniem en geven ons geen informatie over jouw identiteit.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor jou om de nieuwsartikelen op de Prindustry website te delen via diverse social media kanalen maakt Prindustry gebruik van de volgende cookies:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert wanneer je de Prindustry website bezoekt. Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van de website of andere websites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies

Cookies worden op je computer opgeslagen. De cookies hebben een vervaldatum van 1 maand. Uiteraard kun je cookies zelf op elk gewenst moment verwijderen, via je browser. Let op: als je cookies verwijdert, word je uitgelogd van websites en kunnen opgeslagen voorkeuren worden verwijderd.

Links naar andere websites van derden

De Prindustry websitepagina’s bevatten links naar andere websites. Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Prindustry kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Prindustry raadt je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Prindustry van je heeft, kun je altijd contact opnemen. Dit kun je doen door contact op te nemen via het Prindustry contactformulier, een e-mail te sturen naar Jolanda van Drie via jolanda@prindustry.com, of door telefonisch contact met op te nemen via 020-822 35 36 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Prindustry heeft en wat Prindustry hiermee doet;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die Prindustry heeft;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat Prindustry zeker weet dat zij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Prindustry behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Prindustry website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Prindustry
Hendrik Figeeweg 1M-2
2031 BJ Haarlem
Nederland

T: +31 (0)20 822 35 36
E: info@prindustry.com
I: www.prindustry.com

KVK 53 55 12 30
BTW NL8509.23.645.B01

Jolanda van Drie is de Functionaris Gegevensbescherming van Prindustry. Zij is te bereiken via jolanda@prindustry.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Prindustry je ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de Prindustry verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.