Prindustry, gevestigd aan Hendrik Figeeweg 1M-2 2031 BJ Haarlem in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy- en Cookieverklaring.

Prindustry is een IT bedrijf dat software ontwikkeld voor B2C (grafische) webshops en B2B (brand) portals. Prindustry respecteert de privacy van klanten, relaties en bezoekers aan de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe Prindustry dit precies doet – en welke persoonsgegevens Prindustry van je verzamelt en voor welke doeleinden – kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website, diensten en/of bij contactmomenten, verkrijgt Prindustry bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Prindustry bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het ondertekenen van een overeenkomst), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Prindustry worden verstrekt om te verwerken. Prindustry zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of tenzij Prindustry dit op grond van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Prindustry verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van Prindustry diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Prindustry verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Prindustry verwerkt, uiteraard afhankelijk van het doel van het gebruik (zie volgende alinea):

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Bedrijfsgegevens: persoonlijk e-mailadres
 • Functie (klanten)
 • Geslacht (klanten)
 • BTW-nummer (klanten)
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • (Inlog)gegevens webportals (klanten)
 • Bankrekeningnummer (klanten)

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Prindustry in bepaalde gevallen enkele van bovengenoemde persoonsgegevens opslaat.

Prindustry verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, zoals de ontwikkeling van je webportal;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact als je hierom verzoekt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de Prindustry website;
 • (Informeren over) Product- en dienstontwikkeling;
 • Verzenden van Prindustry nieuwsbrief (online);
 • Verzenden van brochures of uitnodigingen (offline);
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Het verlenen van support;
 • Het interessanter maken van het internetaanbod via het tonen van advertenties die aansluiten bij zoekopdrachten.

Bewaartermijnen

Prindustry bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de genoemde doeleinden in deze Privacy-en Cookieverklaring te realiseren.
In het geval je solliciteert op een functie bij Prindustry, zullen wij je gegevens 2 weken na het vervullen van de vacature verwijderen en niet langer dan 3 maanden na ontvangst.
Onze cookies (zie verderop in deze verklaring) hebben een vervaldatum bij Prindustry van 1 maand. Voor de opslag van cookies door derden, wordt verwezen naar de privacyverklaring van de betreffende partij. Facebook geeft bijvoorbeeld aan dat zij cookies 3 maanden bewaren. Prindustry maakt echter louter gebruik van social media cookies voor het kunnen delen van artikelen op de website.

Gegevensbeveiliging

Prindustry maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt Prindustry dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is.

Technische maatregelen

De belangrijkste technische maatregelen zijn servers binnen de EU en SSL-certificaten (ook wel: TLS-certificaten). Alle servers van Prindustry staan binnen de EU grenzen en voldoen aan de AVG wetgeving. Alle webshops en brandportals hebben een geldig SSL-certificaat. Door gebruik te maken van een SSL-certificaat worden alle gegevens versleuteld verzonden. De SSL-certificaten worden op periodieke basis gevalideerd. De SSL/TLS-certificaten kennen allen een verloopdatum. Voor ieder SSL-certificaat wordt bijgehouden door Prindustry tot wanneer dit certificaat geldig is. Support houdt in een agenda bij wanneer welk certificaat vervangen moet worden (om te voorkomen dat een verlopen certificaat in gebruik is) en voert de vervanging van de certificaten uit. Wanneer een certificaat vervangen is, legt de support medewerker de nieuwe verloopdatum vast in de zogenaamde Masterlijst en neemt de nieuwe vervangdatum op in genoemde agenda. Dit valt onder cryptografische beheersmaatregelen. Authenticatiegegevens worden opgeslagen in de database en in back-ups. Back-ups worden opgeslagen in een beschermde omgeving in het datacenter. Alle interne processen bij Prindustry zijn gestandaardiseerd, zodat er een beheersbare organisatie, betrouwbaarheid en efficiëntie is.
Verder technische maatregelen betreffen antivirus software, tweefactorauthenticatie, veilige wachtwoorden en beheer hiervan in een wachtwoordenmanager.

Organisatorische maatregelen

Tot organisatorische maatregelen behoort bijvoorbeeld het bijhouden van een Verwerkingsregister. In dit register staan welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welke doeleinden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Verder is Prindustry aangesloten bij ICT-branchevereniging ICTWaarborg. De ICTWaarborg certificering wordt elk jaar gemonitord en vernieuwd. Het staat voor betrouwbare ICT-bedrijven en geeft partners duidelijkheid en zekerheid.
Prindustry is vanaf 2021 ISO 27001 gecertificeerd, de ISO standaard voor informatiebeveiliging. De ISO 27001 norm geeft aan dat Prindustry voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging in relatie tot de continue (door-)ontwikkeling en veilige uitbating van het Prindustry SaaS platform voor webshops en brandportals. Deze norm wordt elk jaar opnieuw gekeurd.
Andere organisatorische maatregelen zijn beperking van de toegang tot gegevens (door autorisatie en authenticatie) en richtlijnen binnen de organisatie over het verwerken van persoonsgegevens.

In het Verwerkingsregister van Prindustry zijn alle technische en organisatorische maatregelen per leverancier terug te vinden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Prindustry gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die Prindustry (via de website) verzamelt, verstrekt Prindustry niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Prindustry deelt persoonsgegevens louter met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met klanten die persoonsgegevens verwerken in opdracht, sluit Prindustry een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Als Verwerker

Voor haar klanten is Prindustry als softwareontwikkelaar de Verwerker. Prindustry bepaalt het doel en de middelen van het verwerken van de persoonsgegevens in de webportals niet. Prindustry slaat louter de gegevens op en verzendt deze via het softwareplatform. Persoonsgegevens worden in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, de webportal eigenaar. Op basis van Artikel 28 van de AVG moeten met alle relevante klanten (i.e. binnen het toepassingsgebied van de AVG) een Verwerkersovereenkomst afgesloten worden. Een voorbeeld van deze Verwerkersovereenkomst is te vinden op de website (footer menu).

De WhiteLabelShop of Brandportal (webportal) eigenaar is de Verwerkingsverantwoordelijke, omdat zij de persoonsgegevens (laten) invoeren en het doel en de middelen bepalen. Wanneer een webportal eigenaar gebruikmaakt van de koppelingen naar producenten voor het vervaardigen van de webshop producten, zijn deze producenten de Subverwerkers, omdat zij de persoonsgegevens voor een specifiek doel ontvangen, namelijk het produceren en verzenden van een opdracht. Alle leveranciers die producten aanbieden via het Prindustry platform, hebben contracten gekregen waarmee de veiligheid van persoonsgegevens via het platform gewaarborgd is. Door de Sub-Verwerkersovereenkomst te ondertekenen, geven de leveranciers aan dat zij gepaste maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Dit geeft webportal eigenaren de zekerheid dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die ze ontvangen voor een opdracht via het Prindustry platform. Webportal eigenaren kunnen in de backend achter hun webshop in de Prindustry Marktplaats zien welke leveranciers de overeenkomst hebben getekend via het groene GDPR vinkje. Een voorbeeld van de Sub-Verwerkersovereenkomst staat eveneens op de website (footer menu).

Prindustry Data rollen NL

Zie ook het artikel met de belangrijkste AVG maatregelen voor de klanten – WhiteLabelShop resellers en leveranciers – van Prindustry.

Als Verwerkingsverantwoordelijke

Prindustry is ook Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat Prindustry kiest voor een bedrijf of systeem om persoonsgegevens in te voeren voor specifieke doeleinden.

Hieronder het overzicht met derde partijen met wie Prindustry persoonsgegevens uitwisselt voor specifieke doeleinden. Deze gegevens komen uit het Verwerkingsregister van Prindustry.

Klik op de afbeelding of open de afbeelding in een nieuw tabblad om in te zoomen.

Alle gegevens van de leveranciers en ontvangers van data staan in het Verwerkingsregister van Prindustry. Bij vragen voor de details hierover kun je mailen naar de AVG Manager Jolanda van Drie via Jolanda@prindustry.nl. Zij kan verdere inzage geven in de beveiligde data maatregelen en overeenkomsten per leverancier.

Cookies op Prindustry website

Prindustry gebruikt op haar website www.prindustry.com cookies voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website en het interessanter maken van het internetaanbod via het tonen van advertenties die aansluiten bij zoekopdrachten.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch uitgelezen en opgeslagen worden op je device (een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de browser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Prindustry of die van een derde partij.

Op de Prindustry website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en de website te beschermen
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
 • het mogelijk te maken om (artikelen op) de website te delen via social media
 • bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketingcampagnes

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website, anoniem. Deze cookies zijn altijd ingeschakeld. Dit is de enige optie die je als gebruiker niet zelf kunt bepalen via aan-/uitzetten.

Technische of functionele cookies

Functionele cookies helpen om bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het delen van de inhoud van de website op social media platforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden. Het voornaamste doel van deze cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

Om het mogelijk te maken voor jou om de nieuwsartikelen op de Prindustry website te delen via diverse social media kanalen maakt Prindustry gebruik van de volgende cookies:

Performance cookies

Performance cookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op de Prindustry website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat Prindustry inzicht kan krijgen in het gebruik van de website en de effectiviteit van de campagnes. Wij nemen het IP adres niet mee in deze cijfers. Prindustry gebruikt de volgende analytische cookies:

 • Matomo Analytics
  Wij gebruiken Matomo Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze cookies verzamelen wij bijvoorbeeld inzicht in de bezoekersaantallen, het bezoekersgedrag, de conversieratio of de tijd die elke bezoeker doorbrengt op de site. De informatie die gemeten wordt is volledig anoniem gemaakt.
  Prindustry is per 1 januari 2023 van Google Analytics naar Matomo Analytics overgestapt, specifiek om GDPR compliant te zijn en blijven. Eén van de onduidelijkheden van Google Analytics, ook de nieuwe versie Google Analytics 4, is het gebruik van IP-adressen. GA biedt de optie van IP-anonimisering, maar het is onduidelijk of de anonimisering plaatsvindt vóór de doorgifte van de gegevens aan de VS. Matomo verzekert GDPR compliance op alle gebieden van data anonimisering.
  Privacybeleid Matomo.

Advertentie cookies

Advertentie, tracking of marketing cookies zijn cookies die worden gebruikt om bezoekers op (sociale) platformen en andere websites, relevante advertenties te laten zien. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om advertenties op maat aan te bieden. Het doel is advertenties weer te geven die individueel en zo relevant mogelijk zijn. Prindustry gebruikt:

 • Google Ads
  Met Ads coookies krijgen we inzicht in de response op onze Ads advertenties en kunnen we nieuwe campagnes inrichten voor mensen die interesse hebben getoond in de advertentie en naar onze website zijn gegaan. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op, maar wel wanneer en of je op een bepaalde advertentie hebt geklikt.
  Privacybeleid Google.
 • Bing Ads (gestopt)
  Privacybeleid Microsoft Advertising.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt-out optie. Bij een opt-out worden je gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert wanneer je de Prindustry website bezoekt. Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van de website of andere websites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies

Cookies worden op je computer opgeslagen. De cookies hebben een vervaldatum bij Prindustry van 1 maand. Uiteraard kun je cookies zelf op elk gewenst moment verwijderen, via je browser. Let op: als je cookies verwijdert, word je uitgelogd van websites en kunnen opgeslagen voorkeuren worden verwijderd.
Voor de bewaartermijn van cookies door derden, wordt verwezen naar de privacyverklaring van de betreffende partij. Facebook geeft bijvoorbeeld aan dat zij cookies 3 maanden bewaren. Prindustry maakt echter louter gebruik van social media cookies voor het kunnen delen van artikelen op de website.

Social media beleid

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Wanneer deze netwerken en platforms worden bezocht, zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de desbetreffende exploitanten van toepassing.
De communicatie via social media is een aanvulling op de al bestaande communicatiemiddelen, zoals website, persberichten en nieuwsbrieven.

De volgende social media accounts worden door Prindustry ingezet:

Doelen social media accounts

 • Prindustry wil haar identiteit uitdragen.
 • Prindustry wil haar digitale bereik vergroten onder prospects.
 • De keuze voor Prindustry bevestigen bij bestaande klanten.
 • Klanten en nieuwe klanten informeren over ontwikkelingen binnen Prindustry.

Social Media Manager

De Communicatie- en Marketing Manager is verantwoordelijk voor het beheer, de berichtgeving en de tone of voice voor alle social media kanalen. Voor Prindustry is dat Jolanda van Drie. Bij vragen of opmerkingen, kan er naar jolanda@prindustry.nl gemaild worden. Zij kan je ook inzage geven in het Social Media Beleid van Prindustry. Hierin staat ook het interne beleid met gedragscodes voor de Prindustry medewerkers.

Links naar andere websites van derden

De Prindustry websitepagina’s bevatten links naar andere websites. Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Prindustry kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Prindustry raadt je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wettelijke rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Prindustry van je heeft, kun je altijd contact opnemen. Dit kun je doen door contact op te nemen via het Prindustry contactformulier, een e-mail te sturen naar Jolanda van Drie via jolanda@prindustry.com, of door telefonisch contact met op te nemen via 020-822 35 36 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Prindustry heeft en wat Prindustry hiermee doet;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die Prindustry heeft;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat Prindustry zeker weet dat zij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Prindustry behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Prindustry website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Prindustry
Hendrik Figeeweg 1M-2
2031 BJ Haarlem
Nederland

T: +31 (0)20 822 35 36
E: info@prindustry.com
I: www.prindustry.com

KVK 53 55 12 30
BTW NL8509.23.645.B01

Jolanda van Drie is de AVG Manager van Prindustry. Zij is te bereiken via jolanda@prindustry.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Prindustry je ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de Prindustry verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer er een datalek is aan de kant van Prindustry, verplicht Prindustry zich dit binnen 48 uur aan klanten te melden en binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.