Printmanagement in een organisatiewhitepaper beheer en inkoop drukwerk via brandportals

Communicatie is een belangrijk onderdeel in elke organisatie. Digitale communicatie en printcommunicatie gaan daarbij hand in hand. Ook in deze digitale tijd kan geen enkel bedrijf nog zonder drukwerk. Elk bedrijf heeft visitekaartjes, brochures, jaarverslagen, enveloppen, briefpapier, vlaggen of flyers nodig. Het gaat erom de communicatieboodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep te krijgen. Daarbij moet de fysieke klantcommunicatie via drukwerk juist, zorgvuldig, kwalitatief en op tijd zijn.

Vraagstuk bij inkoop van drukwerk

Bij een organisatie zijn er diverse medewerkers of afdelingen die geregeld drukwerk inkopen. Het bestellen van drukwerk is echter geen sinecure. Drukwerk moet continu aangepast worden voor nieuwe communicatie-uitingen. Ook zijn er talloze productvariaties en leveranciers beschikbaar. Iemand moet de producten creëren, beheren en de huisstijl bewaken. De interne organisatie van de creatie en inkoop van drukwerk is vaak nog een warboel. Medewerkers zijn lang bezig met alles uitzoeken rondom het creëren en inkopen van drukwerk. En dat in een tijd dat alles automatisch kan gaan!

whitepaper beheer en inkoop drukwerk via brandportalsDe whitepaper

In de whitepaper vind je als organisatie tips voor een modern beleid voor printcommunicatie. Voor bedrijven is het handig om alle facetten voor het inkopen, bestellen, de diverse communicatieproducten, leveranciers en IT eisen te verenigen in één online oplossing. Een brandportal is een oplossing voor de moderne wensen bij de inkoop van communicatieproducten. In de whitepaper vind je als organisatie adviezen voor de componenten waar een goede brandportal aan moet voldoen. Vervolgens volgt een overzicht van eisen waar een goede brandportal leverancier aan moet voldoen. Er is een casestudie van de Stad Antwerpen, de overheidsorganisatie die hun inkoopmodel voor overheidsdrukwerk flexibel digitaal heeft vertaald voor alle 120 stedelijke organisaties met brandportals. De whitepaper geeft je als organisatie handige richtlijnen voor het dynamischer vormgeven van het (print)communicatiemanagement.

Inhoudsopgave whitepaper

  1. Drukwerkbeheer en -inkoop
  2. Componenten van een goede brandportal
  3. Componenten van een goede brandportal leverancier
  4. In de praktijk: brandportals Stad Antwerpen
  5. Contactgegevens brandportal leverancier